Thursday, July 25, 2024
Travel

Europe Group: Leading the Hospitality Industry in Bosnia and Herzegovina

Nikola Pekic

Nikola Pekic - Jun 24, 2024

Europe Group stands as the largest and most successful domestic hotel chain in Bosnia and Herzegovina. Our hotels are united by their diversity, reflected in their varying classifications and pricing, while distinctly characterized by attractive locations and undeniable comfort, coupled with a high level of personalized and professional service. The Hotel Europe, established in 1882, epitomizes the fusion of oriental and modern styles, symbolizing the pinnacle of Sarajevo’s hospitality industry. Throughout history, it has hosted numerous prominent figures visiting Sarajevo, serving as a silent witness to the city’s rich history for over a century. Similarly, Hotel Holiday, with its significant role in modern Bosnian history, stands as an iconic symbol of Sarajevo alongside Hotel Europe.Our strategic plans include not only preserving and enhancing service quality in our existing hotels but also the construction of new commercial and residential buildings in Bosnia and Herzegovina. Additionally, we are exploring new investment opportunities in the hotel industry in Croatia and Austria.

Key Success Factors

Location: Europe Group hotels are strategically located in the heart of Sarajevo, mere steps from the historic old town. This central location makes our hotels the premier choice for those wishing to explore the city’s history, visit its landmarks, and enjoy the beauty of Baščaršija and city centre.

Tradition: The tradition of Hotel Europe is unique in Southeast Europe, spanning 140 years. Hotel Holiday, built for the 1984 Winter Olympics, is a symbol of Sarajevo’s recent history and has been at the center of social events for the past four decades. Our deep-rooted tradition is a cornerstone of our leadership in Bosnia and Herzegovina’s hospitality industry.Professional Service:  Hotel Europe has always been a leading institution in the hospitality sector, serving as a training ground for practical instruction and a hub of cultural and social events. It continues to accommodate the most distinguished guests from Europe and beyond. Our group has established high standards in Bosnian hospitality, driven by a commitment to meet every guest’s expectations. The passion and dedication of our skilled management team and all employees are key factors in our success.

Quality Service in the Hospitality Industry

Service quality is a fundamental aspect of overall business success in the hotel industry. The survival and competitiveness of the hospitality sector in a demanding and dynamic market depend on continuous improvement of product and service quality. Only hotels focused on quality and guest satisfaction can thrive in the increasingly competitive tourism market. Tradition adds value to our hotels, making them unique and recognizable. Hotel Holiday, built during the Sarajevo Winter Olympics, is a cornerstone for the development of winter and sports tourism in Sarajevo and Bosnia and Herzegovina. We are proud to have contributed to positioning Bosnia and Herzegovina as an attractive tourist destination, preserving our hotels’ 140-year-old tradition, and creating century-old hotels in Bosnia and Herzegovina.

Berina Bajrovic – CEO of Hotel Europe Group

Our company has set high standards in Bosnian hospitality, driven by a commitment to meet every guest’s expectations. The principles of business and conduct are the foundation of our daily operations and part of our value system. Through numerous socially responsible activities and the development of Bosnian tourism, Europe Group ranks among the successful companies in Bosnia and Herzegovina, adhering to the concept of socially responsible business and supporting both local and wider communities. Responsibility, integrity, and reliability are the core principles of our business.

Driving Forces in Tourism and Hospitality

The needs and desires of guests are the primary drivers in tourism and hospitality. Recognizing the significant role of the guest, understanding their needs, and focusing efforts on meeting them is crucial. Given the dynamic nature of tourism and constant changes, it is essential to anticipate the specific wishes of each guest, as only a satisfied guest ensures business success and profit, distinguishing one hotel from the rest.

Contact Us for Further Informations and Reservations:

  • E: [email protected]
  • T:+387 (0)33 580 400
  • A: Vladislava Skarića 5, 71000 Sarajevo
  • W: www.hoteleuropegroup.ba

Europe Group: Lider u Hotelijerstvu Bosne i Hercegovine

Europe Group predstavlja najveću i najuspješniju domaću hotelsku grupaciju u Bosni i Hercegovini. Naši hoteli karakteriziraju se raznovrsnošću u kategorizaciji i cijenama, a ističu se atraktivnom lokacijom, besprijekornim komforom te visokim nivoom personalizirane i profesionalne usluge. Hotel Europe, izgrađen 1882. godine, simbol je spoja orijentalnog i modernog stila, predstavljajući vrhunac hotelijerstva u Sarajevu. Kroz historiju, Hotel Europe ugostio je brojne istaknute ličnosti koje su posjećivale Sarajevo, čime je postao nijemi svjedok bogate povijesti grada već više od jednog stoljeća. Hotel Holiday, s jednakim značajem u novijoj historiji Bosne i Hercegovine, također predstavlja simbol grada Sarajeva, zajedno s Hotelom Europe.Naši strateški planovi obuhvataju ne samo očuvanje i unapređenje kvaliteta usluge u postojećim hotelima, već i izgradnju novih poslovno-stambenih objekata u Bosni i Hercegovini, kao i nove investicije u hotelskoj industriji u Hrvatskoj i Austriji.

Ključni Faktori Uspjeha

Lokacija: Hoteli Europe Group strateški su smješteni u samom srcu Sarajeva, na svega nekoliko koraka od starog gradskog jezgra. Ova centralna lokacija čini naše hotele idealnim izborom za posjetitelje koji žele upoznati bogatu historiju grada, posjetiti znamenitosti i uživati u ljepotama Baščaršije i centru grada Sarajeva.

Tradicija: Tradicija Hotela Europe jedinstvena je u Jugoistočnoj Evropi, s poviješću dugom više od 140 godina. Hotel Holiday, izgrađen za Olimpijske igre 1984. godine, simbol je novije historije Sarajeva i centar društvenih zbivanja proteklih 40 godina. Naša duga tradicija jedan je od ključnih razloga naše liderske pozicije u hotelskoj industriji BiH.Profesionalna Usluga: Hotel Europe oduvijek je bio vodeća institucija u hotelijerstvu, pružajući praktičnu nastavu i okupljajući kulturne i društvene događaje. Naša grupacija postavila je visoke standarde u hotelijerstvu BiH, a kvalitet usluge, strast i posvećenost našeg tima stručnih menadžera i uposlenika faktori su na koje smo posebno ponosni.

Kvaliteta Usluge u Hotelskoj Industriji

Kvaliteta usluge predstavlja jedan od najvažnijih aspekata ukupne uspješnosti poslovanja u hotelskoj industriji. Opstanak hotelijerstva na zahtjevnom i dinamičnom tržištu te povećanje konkurentnosti zavise od stalnog unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga. Samo hoteli usmjereni na kvalitetu i zadovoljstvo gostiju mogu biti uspješni na sve zahtjevnijem turističkom tržištu. Naša tradicija dodaje dodatnu vrijednost našim hotelima, čineći ih jedinstvenim i prepoznatljivim. Hotel Holiday, izgrađen za vrijeme Zimskih Olimpijskih Igara u Sarajevu, temelj je za razvoj zimskog i sportskog turizma u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Ponosni smo na doprinos pozicioniranju Bosne i Hercegovine kao atraktivne turističke destinacije, očuvanje tradicije naših hotela koja traje 140 godina i stvaranje hotela stoljeća u BiH.

Berina Bajrovic – CEO Hotel Europe Group

Naša grupacija postavila je visoke standarde u hotelijerstvu BiH, a kvalitet usluge je imperativ kojim ispunjavamo očekivanja svakog gosta. Principi poslovanja i ponašanja temelj su našeg svakodnevnog djelovanja i dio našeg sustava vrijednosti. Realizacijom brojnih društveno odgovornih aktivnosti i razvojem bosanskohercegovačkog turizma, Europe Group se svrstava među uspješne kompanije koje slijede koncept društveno odgovornog poslovanja, pomažući lokalnoj i široj društvenoj zajednici. Odgovornost, integritet i pouzdanost su osnovni principi našeg poslovanja.

Pokretači u Turizmu i Hotelijerstvu

Potrebe i želje gostiju predstavljaju ključne pokretače u turizmu i hotelijerstvu. Prepoznavanje značaja uloge gosta, razumijevanje njihovih potreba i usmjerenost na njihovo zadovoljenje su ključni. Zbog dinamičnosti turizma i stalnih promjena, važno je anticipirati specifične želje svakog gosta, jer samo zadovoljan gost osigurava poslovni uspjeh i profit te izdvaja jedan hotel od mase drugih.

Kontaktirajte nas za Informacije i Rezervacije:

  • E: [email protected]
  • T:+387 (0)33 580 400
  • A: Vladislava Skarića 5, 71000 Sarajevo
  • W: www.hoteleuropegroup.ba

 

READ NEXT

prev-thumb

One&Only Portonovi - The Star of Gourmet Experiences Within a Destination

Jun 11, 2024

next-thumb

Project "Europe Tower"

Jun 26, 2024